STATUT

 

„ASOCIAŢIA ADMINISTRAŢIILOR DE ARII NATURALE PROTEJATE“ este persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.