Regulament privind admiterea de membri asociati in Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate

 

Art. 1 Conform Statutului Asociatiei Administratiilor de Arii Naturale Protejate, denumita in continuare AAANP, aceasta poate avea 4 categorii de membri, asa cum sunt ei definiti: membrii fondatori, membrii asociati, membrii de onoare si membrii sustinatori.

Art. 2 Membrii fondatori si membrii asociati trebuie sa fie administratii de arii naturale protejate cu personalitate juridica, in timp ce membrii de onoare sau membrii sustinatori pot fi persoane fizice sau juridice de orice fel, conform definitiilor din actele constitutive ale organizatiei.

Art.3 Dobandirea calitatii de membru asociat, in conformitate cu prevederile statutare, se poate se face in cazul in care solicitantul, in calitate de membru aspirant, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) solicitantul este persoana juridica, administratie de arie protejata constituita conform OUG 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) solicitantul depune cererea de aderare anexata completata in original sau in format electronic, cu semnatura reprezentantului legal si stampila administratiei;
c) solicitantul depune declaratiile de recomandare si de sustinere ale Consiliului Director al AAANP;
d) solicitantul depune declaratiile reprezentantului legal al administratiei de arii naturale protejate, declaratii date pe proprie raspundere, prin care recunoaste in numele si pe seama administratiei a carui reprezentant este ca a luat la cunostinta despre statutul, actele constitutive ale AAANP, regulamentul de organizare si functionare ale acesteia, ca se obliga sa respecte prevederile statutare, ca isi va indeplini cu seriozitate obligatiile ce ii revin in calitate de membru asociat al AAANP;
e) solicitarea este analizata si admisa/respinsa de catre Consiliul Director al AAANP cu minimum 2/3 din numarul total al membrilor acestuia;
f) in cazul in care Consiliul Director aproba cererea de admitere a noului membru asociat, acesta va emite o decizie ce va fi comunicata tuturor membrilor AAANP.

Art.4 In termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei, noul membru asociat al AAANP va avea obligatia de a face dovata achitarii sumei repezentand contributia la activul patrimonial al AAANP, in cuantum de 500 lei, in contul RO72 RZBR 0000 0600 1398 1744, deschis la Raiffeisen Bank Agentia Zarnesti, pentru Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate, cod unic 28854437, contributie ce reprezinta totdata si cotizatia aferenta anului calendaristic in care s-a realizat inscrierea.