MISUNEA AAANP

 

AAANP s-a infiintat in 2011 si are ca misiune imbunătăţirea colaborarii între administraţiile de arii naturale protejate.
Asociatia va lupta pentru conservarea naturii şi a biodiversităţii, pentru promovarea dezvoltării durabile şi asigurarea sustenabilităţii financiare a ariilor protejate.

De implinirea acestor obiective depinde viitorul nostru, al tuturor. Tocmai de aceea asociatia se implica in promovarea şi susţinerea valorilor capitalului natural naţional şi a valorilor culturale, deruland programe de protecţie şi conservare , acţiuni comune de comunicare, conştientizare publică şi educaţie ecologică în ariile naturale protejate, precum şi la nivel naţional.
Pentru acest lucru este necesara informarea şi implicarea comunităţilor locale în managementul administraţiilor de arii naturale protejate, dar si elaborarea, promovarea şi implementarea de proiecte de finanţare pentru ariile naturale protejate.

O alta misiune a AAANP este sprijinirea membrilor asociaţi, în calitate de administratori de arii naturale protejate, în vederea derularii diferitelor programe sau activităţi, facilitarea accesului la informaţie a membrilor Asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetari, burse, locuri de muncă, precum si realizarea de cursuri de formare profesională.

In vederea promovării educaţiei având ca obiect protectia mediului inconjurator şi în principal, protecţia ariilor naturale protejate, Asociatia va edita si publica materiale informative, va organiza întâlniri, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, în ţară şi străinatate, de natură să sprijine domeniile de activitate pe care le are asociaţia.