CUM DEVIN MEMBRU?

Cerere in vederea obtinerii statului de membru Asociat al Asociatiei Administratiilor de Arii Naturale Protejate
 

Datele administratiei Denumire:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Institutia are in administrare urmatoarele arii protejate:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nr. Inregistrare persoana juridica:
.....................................................................................................

CIF:....................................................................................................

Adresa
Localitate:....................................................................................................
Strada:....................................................................................................
Nr:....................................................................................................
Cod postal:....................................................................................................
Judet:....................................................................................................
Telephone:....................................................................................................
Fax:....................................................................................................
Email:....................................................................................................
Site web:....................................................................................................

Reprezentant legal
Nume....................................................................................................
Prenume....................................................................................................
Functie....................................................................................................
Telefon....................................................................................................
Email....................................................................................................

Persoana de contact (daca este diferita de reprezentantul legal)
Nume....................................................................................................
Prenume....................................................................................................
Functie....................................................................................................
Telefon....................................................................................................
Email....................................................................................................

Din ce organizatie face parte administratia (ex. regie,autoritate locala, ONG, universitate, institut cercetare etc)

Alte informatii
Data infiintarii:....................................................................................................
Suprafata ariei(lor) protejata(e) administrata(e) ha: ....................................................................................................
Numar estimativ anual de vizitatori:.........................................................................................
Numar angajati:....................................................................................................
Categorie IUCN:....................................................................................................

Subsemnatul, _______________________,reprezentant legal al Administratiei
___________________________________________________________________,
avand functia de_______________________________,solicit aderarea la Asociatia Adinistratiilor de Arii Naturale Protejate, ca membru asociat,a Administratiei
________________________________________________________________________________________________________________ ____.
Declar ca de la data obtinerii calitatii de membru asociat ma oblig sa imi indeplinesc obligatiile ce imi revin in calitate de membru, ma oblig sa respect dispozitiile statutare ale
organizatiei, iar prin actiunile pe care le initiez sau la care particip, ma oblig sa nu aduc atingere obiectivelor AAANP.

Data_____________ Semnatura si stampila